शब्द

शप्पथ' या शब्दाची व्युत्पत्ती कशी झाली?

1 answers
१ उत्तर
२२९
2022-05-10T06:58:52.691Z
१ महिन्यापूर्वी
१५.४ हजार